O mně

Mgr. Michal Musil

Advokát

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda. Poté jsem působil jako advokátní koncipient v Jihlavě.

Po úspěšném složení advokátních zkoušek působím jako advokát s generální praxí, tedy poskytuji právní služby ve všech právních oborech.

Svým klientům poskytuji právní pomoc ve všech oblastech práva, zastupuji je v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci, vykonávám činnost obhájce v trestních věcech, poskytuji právní porady a konzultace, zpracovávám smlouvy, jiné listiny o právních jednáních a právní analýzy.

Právní služby poskytuji klientům v osobních věcech, ale též podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám) v obchodních, pracovních a jiných záležitostech. Mým cílem je osobní přístup ke každému klientovi a snaha porozumět jeho problému. Jedině tento postup může zaručit kvalitně poskytnutou právní službu. Mou prioritou je odpovědný přístup a poskytnutí právní služby v termínu požadovaném klientem.

Sídlo mé kanceláře je v Jihlavě. Právní služby poskytuji v celé České republice, a to především v Kraji Vysočina.

Potřebujete vyřešit právní problém?
Kontaktujte mě.