Právní služby

Osobní přístup & Důvěra.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby především v těchto oblastech práva:

Právo nemovitostí

Poskytuji komplexní právní služby ve věci nakládání s nemovitostmi. Poradím v souvislosti s vlastnictvím i spoluvlastnictvím nemovitostí, s jejich koupí, darováním i pronájmem, a to včetně věcných břemen, zástavních práv i vedení soudních sporů.

Své služby poskytuji rovněž realitním kancelářím, kterým nabízím kvalitní servis od přípravy rezervačních smluv, přes kupní smlouvy, zástavní smlouvy, úschovy až po pomoc při jednání s financujícími institucemi, a zastoupení v řízení u katastrálního úřadu.

Občanské právo

Jednotlivcům i právnickým osobám poskytuji komplexní právní služby v oblasti občanského práva zahrnující přípravu a návrhy smluv a jiných dokumentů, poradenství v oblasti vlastnictví a spoluvlastnictví, bytů a nemovitostí, vymáhání pohledávek, zastupování klientů před soudy v oblastech závazkového práva, ochrany osobnosti, náhrady škody a dalších.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytuji pro klienty – podnikatele komplexní právní služby  jak v odvětví práva obchodních společností a družstev, tak i v oblasti smluvní agendy, obchodněprávních závazkových vztahů a soudních sporů.

Specializuji se přitom zejména na zakládání společností, převody obchodních podílů a vymáhání práv z podnikatelských vztahů.

Insolvenční právo

Díky svým zkušenostem s vymáháním pohledávek poskytuji právní služby v oblasti insolvenčního práva, a to jak věřitelům, tak i dlužníkům.

Zajišťuji pro klienty nejen přípravu a podání přihlášky do insolvenčního řízení, vyhotovení návrhu na povolení oddlužení dlužníka, ale zastupuji je též v případných incidenčních sporech, sporech v rámci vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot z majetkové podstaty dlužníka a podobně.

Trestní právo

Nabízím komplexní právní poradenství ve všech stádiích trestního řízení pro fyzické i právnické osoby. Obhajuji obviněné v přípravném řízení i v řízení před soudy všech stupňů. Pokud byla klientovi trestným činem způsobena majetková či nemajetková újma, vyhotovím trestní oznámení nebo návrh poškozeného na náhradu škody, následně zastupuji poškozené či oběti v trestním řízení.

Soudní spory a rozhodčí řízení, nesporná řízení

Poskytuji zastupování v soudních řízeních sporného i nesporného charakteru, jakož i v rozhodčích řízeních.

Mám zkušenosti se spornou agendou v různých právních odvětvích. Pro klienty připravuji žaloby a další návrhy a podání určené soudu, vyjádření ke stanoviskům či žalobám protistrany, odvolání a další opravné prostředky a poskytuji tak klientům komplexní právní pomoc ve sporech.

Správa a vymáhání pohledávek

Nabízím klientům komplexní správu pohledávek, která zahrnuje zasílání předžalobních výzev k úhradě, podání žaloby či návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu, zastupování v soudním nebo rozhodčím řízení, výkon rozhodnutí formou exekuce, přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení a také přípravu a uzavření dohody o splátkách či jiné efektivní mimosoudní řešení.

Advokátní úschovy

Klientům poskytuji službu advokátní úschovy, nejčastěji v souvislosti s převody nemovitostí či jiného majetku, ale také v jiných případech, a to jako alternativu notářské či bankovní úschovy.

Potřebujete vyřešit právní problém?
Kontaktujte mě.